Kas Rīgā ir rakstu rakstiem izrakstīta kā Dainu tēva josta, tikai Auseklīša trūkst? Šo Patrika Pūpola un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min kalnos kāpējs, mākslinieks Voldemārs Krutins un gleznotāja, mākslas pedagoģe Ausma Danemane.