Pavasarī noslēpj opīti, rudenī atrod visu ģimeni. Šo Kārļa Jērāna un citu klausītāju atsūtītās mīklas min vecmāmiņa Velta Ciekurzne no Jaunpiebalgas ar mazbērniem Jāni (apmeklē Jaunpiebalgas bērnudārzu), Eduardu (mācās Jaunpiebalgas sākumskolas 1.klasē), Laumu (mācās Jaunpiebalgas vidusskolas 4.klasē) un Elīnu (mācās Rīgas Pļavnieku pamatskolas 3.klasē).