Kā šo Jurija Sinkēviča un citu klausītāju atsūtītās mīklas min RTU tautas deju ansambļa "Vektors" dejotāji: Lauma Treimane, Luīze Medne, Normunds Freimanis un ansambļa mākslinieciskā vadītāja Dagmāra Bārbale, klausieties Greizajos ratos.