Nav mūzika, bet dzied un stāsta. Nav dūre, bet sit un glāsta. Šo Zanes Daudziņas un citas Greizo ratu šī gada skanīgākās mīklas mins Rīgas Latviešu biedrības jauktā kora dalībnieki Ārijs Šķepasts, Sandra Freiberga, Vineta Sondore, Solvita Mežote, Ingūna Matheusa, Guntis Meiers un Ivars Mailītis.

Par skanīgākās mīklas autoriem 2023.gadā izvirzīti: Justīne Šablovska, Madara Sirvide, Anda Svarāne, Zoja Heimrāte, Biruta Pāvilsone, Zane Daudziņa, Einards Brencis, Gints Ozoliņš, Kornēlija Šlāpina, Inta Aizkalniete, Evelīna Ābolina, Lāsma Ozola, Matīss Jākobsons, Baiba un Lauma Dreimanes.