Nesaķemmēti, izpūruši, savēlušies blondīnes mati. Šo Agates Miemes un citu klausītāju atsūtītās vasarīgākās mīklas Greizajos ratos min pasaules mūzikas grupas "Jōra" mūziķi Dārta Drava (vijole, balss), Lauma Matule (kokle, stabules, virstoņu flauta, balss), Ivars Kārlis Štubis (ģitāra,efekti, balss) un Kalvis Vītols (perkusijas, balss).

Par vasarīgākās mīklas autoriem 2023.gadā izvirzīti: Elīna Drulle, Aldis Rudzītis, Renārs Krūmiņš, Kornēlija Šlāpina, Sarma Ukasa, Inta Aizkalniete, Alise Lūse, Matilde Šablovska, Georgs Jūlijs Lasmanis, Daina Kudiņa, Simona Arāja, Ieva Vaivode, Sandris Grasis, Agate Mieme, MārisPlezers, Baiba un Lauma Dreimanes.