Kas no kreisās puses ir dzīvnieks, bet no labās - koks?

Šo Ievas Vaivodes un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min Tomes folkloras kopas "Graudi" dalībnieki: Ilmārs un Iveta Zemnieki, Līga Lūse, Sarmīte Pugača, Ilze Rumpe, Līga Skujiņa ar deviņgadīgo meitu Anci Lauru Valaini un kopas vadītāja Dace Priedoliņa.