Kā šo Inetas Greižas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Rupo Apsiņu ģimene no Rīgas: mamma Ilze (organizē pasaules mūzikas festivālu "Porta"), tētis Andris (sporta žurnālists, organizē bērnu sporta nodarbības) un bērni: Artūrs (mācās Rīgas Tālmācības komercskolā un trenējas pludmales volejbolā), Elza (mācas Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolā), Madara (mācās Rīgas Teikas vidusskolā) un Nora (apmeklē bērnudārzu), klausieties raidījumā.