Pakavs galvā. Šo Gustava Pērkona mīklu un citas asprātīgākās mīklas Greizajos ratos min etno kompānijas "Zeidi" dalībnieki Ilze Kovere, Sanita Dīriņa, Niks Beķeris, Jānis Smirnovs un grupas vadītāja Dace Smirnova.

Asprātīgāko mīklu kategorijā izvirzītas mīklas, kuras sacerējuši: Ieva Vaivode, Līga Lūse, Arina Galavač, Māris Plezers, Daina Kudiņa, Viktors Pupiks, Gustavs Pērkons, Egļe Butkute, Līga Broduža un Sarmīte Pugača.