Pakavs galvā. Šo Gustava Pērkona un citu klausītāju atsūtītās mīklas Dzejas dienu laikā Griezajos ratos min trīs dzejnieki: Madara Gruntmane, Zane Brūvere-Kvēpa un Artis Ostups.