Raidījumā Greizie Rati šī pusgada jūras mīklas min visgarākā pārgājienu maršruta "Jūrtaka" komanda: Inga Hartika, Alise Lūse, Aija Neilande.

2019.gada jūras mīklu autori: Elizabete Ķērpe, Una Smilgaine, Daiga Mazvērsīte, Sandris Grasis, Eugēnija Audare, Vita Vēriņa, Daina Kudiņa, Katrīna Kabiņecka, Sanita Tiltiņa Valentīns Pučurs, Jēkaba Krūmiņš, Andrejs Fjedorovs, Ieva Vaivode, Jānis Eduards Medenis un Arturs Skrastiņš.