Salta laika mīklas raidījumā "Greizie Rati" min Vecsaules folkloras kopas dalībnieki: Līva Lazdiņa, Elza Zandere, Līga Grāve, Hugo Strautnieks un kopas vadītāja Dace Prūse

Viesi min: Helmas Krizhevicas, Emīla Pohorželska, Daigas Mazvērsītes, Kristīnes Vītolas, Edmunda Jansona, Patrika Zusta, Ievas Vaivodes, Helēnas Ērgles, Sanitas Tiltiņas, Austras Zalcmanes, Mārītes Kabakas, Elvja Fiļipova, Kristīnes Vītolas, Ītana Pletsa un Katrīnas Dimantas sagudrotās mīklas.