Šņukurs gūstā. Šo Līgas Narkevičas un klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min sēļu ciltsmāte Dzintra Alužāne Jēkabpils Slātē ar meitu Andu (keramiķe), znotu Aivaru (cilvēks, kurš draudzējas ar senām un mūsdienīgām tehnoloģijām) un mazmeitu Ievu (Amatniecības centra "Rūme" saimniece).