Spārni ir, bet tālu nenes. Šo Lizetes Kārkluvalkas un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min divas māsas: Inguna Šternberga no Baldones un Agnese Āboliņa ar dēliem Vilemu (6 gadi) un Jukku Emīlu (11 gadi) no Austrijas.