Kā šo Madaras Mazapšas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Šteinbergu ģimene no Bolderājas: mamma Inta (izcilā mežradznieka Jāņa Kronīša meita) ar trīs dēliem, kuri visi trīs mācās spēlēt mežragu: Renāru (mācās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu nodaļā), Eduardu un Kristapu (abi mācās Rīgas 19. vidusskolā un Bolderājas mūzikas skolā), klausieties Greizajos ratos.