Trīs ceļi satikās, lielā maģistrālē savijās. Šo Sandras Kraftes un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min Ploriņu ģimene Rīgā: mamma Līga ar bērniem Gustavu (12 gadi), Madaru (10 gadi) un Jumi (4 gadi).