Kā šo Ievas Pīgoznes un citu klausītāju atsūtītās mīklas min mamma Dace ar bērniem: 5 gadīgo Martu un 11 gadīgo Kristapu no Rīgas, klausieties Greizajos ratos.