No sākums tā ir vieta no kā smeļ ūdeni. Liekot burtu priekšā būs upe Kurzemē, liekot vēl burtu priekšā tā ir zivij pa vidu, liekot vēl burtu priekšā to stāsta bērniem gulēt ejot vakarā. Kā šo Gunara Gūžas un citu klausītāju atsūtītās valodnieciskās mīklas minēs Ērberģes muižas Zilā dāma Žanna Miezīte (Neretas novada domes Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja) un Ērberģes muižas viesi - Ozoliņu ģimene: Nauris (Mazzalves skolas absolvents, strādā Saldus pašvaldības policijā), Naura mamma Inese (vada Kurzemes reģiona neatliekamās palīdzības brigādes), Arnita (strādā Valsts policijā par nepilngadīgo lietu vecāko inspektori) un Rebeka (mācās Saldus vidusskolas 10.klasē), klausieties Greizajos ratos.