Kā šo Guntas Krūmiņas un citu klausītāju mīklas minēs Rokpeļņu ģimene no Valmieras: mamma Liene, tētis Alberts, 6 gadīgais dēls Alberts un Alberta krustāmtantes: Guna Medne un Iveta Blūma, klausieties Greizajos ratos! Visa šī lielā saime muzicē Valmieras folkloras kopā "Grieži" un aicina 10.novembrī plkst.17.00 piedalīties Valmieras muzeja izstādes "Mans tautastērpa ceļš" atklāšanā.