Vecumā vienādi, bet augumā dažādi. Šo Alises Annas Stīpnieces un citas pagājušā gada izzinošākās mīklas min ansambļa "Arcandela" mūziķi: akordeonisti Rolands Zelčs un Māris Rozenfelds, kontrabass Oskars Bokanovs, vijolnieks Konstantīns Paturskis, pianists Rihards Plešanovs, vokālisti Kārlis Saržants un Zane Rozenfelde ar gadu veco dēliņu Bruno.

Izzinošākās mīklas uzdod Gunta Okmane, Petra Glušenkova, Kristaps Rožkalns, Vivianna Maria Stanislavska, Solveiga Kūlaine, Vija Rozenberga, Alise Anna Stīpniece, Kristaps Auzenbergs, Ieva Vaivode, Ance Vītoliņa un Raivis Smilktiņš.