Vējš slēgtā telpā. Šo mākslinieces Viviannas Marias Stanislavskas un klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min brīvmākslinieku Brūveru-Zīlīšu ģimene Kazdangā: mamma Helēna, tētis Vilis un bērni: Marks (12 gadi), Filips (8 gadi) un Tomass (3 gadi).