Kā šo Ligitas Jenčas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Strazdiņu ģimene no Ikšķiles: Ināra (skolotāja, sporta deju dejotāja), Juris (sporta deju dejotājs, Ikšķiles vīru kora vokālajā ansamblī "Tikai tā" dziedātājs) un viņu 6 gadīgais mazdēls Gustavs Krists Māziks, klausieties Greizajos ratos.