Viņa ir valdniece - pirms un pēc saules varas, bet viņš - vien kalps, kas savā klēpī ļauj atpūsties ikvienam. Kā šo Mārītes Kabakas un citu klausītāju mīklas min trīs puiši no Talsiem, kurus vieno "Deviņ kalnu disku golfaparks": Jurijs Sinkēvičs, Kristaps Kiršentāls un Kalvis Frīdenbergs, klausieties Greizajos ratos.