Kā šo Mārītes Kabakas un citu klausītāju atsūtītās lauku sētas vasarīgākās mīklas min lauksaimnieks Jānis Dzenis no Kokneses, klausieties Greizajos ratos!

Par vasarīgākās vai lauku sētas mīklas autoriem 2020.gadā izvirzīti: Gustavs Švēdenbergs, Ieva Mālmane, Aija Neilande, Madara Linda Mazapša, Amēlija Siksaliete, Katrīna Dimanta, Renārs Šipskis, Elīna Abika, Mārīte Kabaka, Akvelīna Gertnere, Jānis Eduards Medenis un Gustavs Māziks.