Alberta Caunes tēlojums " Rudens" Imanta Skrastiņa lasījumā. 1990.gada ieraksts.