Fragmenti no 1984. gadā publicētā Aleksandra Pelēča prozas darba "Alūksnes grāmatas". Lasa Pēteris Liepiņš.