Alfrēda Krūkļa darba "Murķeļu karalis" radiolasījums. Kompozīciju veidojis Reinis Ādmīdiņš. Piedalās Alfrēds Jaunušāns, Vaironis Jakāns un Inta Tirole Bebriša. Ierakstīts 1995.gadā.