Šodien, dzimšanas dienā atceroties rakstnieku Alfredu Dziļumu, skanēs romāna "Vēja melderis" fragmenti. Bet vispirms Rutas Rikšes ievadvārdi. 1992.gada ieraksts.