Satīriķa Andra Brieža 90. gados tapušās sešas humoreskas autora izpildījumā.