Andreja Pumpura eposa 1. dziedājuma "Likteņtēvs pulcina dievus" un 2. dziedājuma "Lāčplēsis satiek Spīdalu un Staburadzes meitu Laimdotu" pārstāsts bērniem. Pārstāsta autors Imants Lasmanis. Lasa Egons Dombrovskis. Redaktore Dzintra Matuzāle. Skaņu operatore Inga Bēdele. Skaņu režisors Andis Ploks. Projekta vadītāja Māra Eglīte. Ierakstīts 2018. gada aprīlī.

Andreja Pumpura eposam „Lāčplēsis” šogad aprit 130 gadi kopš brīža, kad tas uzrakstīts. Bija 1888. gads, kad Pumpurs to pabeidza un veltīja 3. Latviešu Vispārīgajiem dziesmu svētkiem.

Rakstot eposu, Andrejs Pumpurs izmantojis latviešu folkloras un mitoloģijas materiālus, kā arī Indriķa hroniku, kurā aprakstītas 13. gadsimta latviešu cīņas pret vācu iebrucējiem. Šķiet, Pumpuru aizvainoja, ka citām tautām ir eposi, bet latviešiem nav. Paņēmis labāko, kas citu tautu eposos rodams, viņš darīja visu, lai šis darbs no tiem neatpaliktu.