Muzikāla dzejas kompozīcija. Dzeju lasa Akvelīna Līvmane. Kompozīciju veidojusi Līga Kokare. Ieraksta režisore Antonija Apele, muzikālās noskaņas izvēlējusies Zinaīda Zeltkalne. 1993. gada ieraksts.