Radioteātris apaļā dzīves jubilejā sveic dzejnieci, dramaturģi, publicisti, čaklo un stipro latgalieti Annu Rancāni . Kompozīcija, kurā skanēs Annas Rancānes balss un dzeja cauri gadiem, un dziesmas, kas tapušas dažādos laikos ar Annas Rancānes dzeju.