Anšlava Eglīša romāna fragmentu radiokompozīcija. Veidojis Reinis Ādmīdiņš. Piedalās aktieri Lidija Pupure, Māris Andersons un Āris Rozentāls. Režisors Imants Skrastiņš. Skaņu režisors Andis Ploks. Mūzikas noformētāja Zinaīda Zeltkalne. Ierakstīts 1999. gadā.

Romāna "Laimīgie" darbība risinās latviešu bēgļu nometnē Eslingenē pirmajos pēckara gados.