Arnolda Auziņa romāna "Circenis karstos pelnos" radioiestudējums. Režisors Kārlis Pamše. Lomās: Sarma Riekstiņa, Māra Zemdega, Aivars Bogdanovičs un Pēteris Gaudiņš. 1994.gada ieraksts.