Auni Nuolivāri triloģijas trešās grāmatas "Diena un vakars" fragmenti.

Tulkojusi Ina Renkviste. Kompozīciju veidojusi Ligita Meķe. Piedalās aktieri Aija Uzulēna, Gints Ozoliņš, Juris Rudzītis un Ilze Blumberga. Režisore Irēna Cērmane.

1993.gada ieraksts.

Triloģijas pirmā grāmata.

Triloģijas otrā grāmata.