Lija Brīdaka "Dieva atstumtā un velna nepieņemtā". Dzejniece Austra Skujiņa vēstulēs, dzejā un atmiņās. Režisore Antonija Apele. Piedalās aktieri: Zane Jančevska, Indra Briķe un Jānis Skanis.

Skaņu režisors Andis Ploks. 1999.gada ieraksts.