Piedāvājam noklausīties Ilzes Šķipsnas stāsta "Laika kavēklis" radiolasījumu Voldemāra Šoriņa, Daiņa Porganta un Ivetas Braunas izpildījumā. Radiolasījuma autore Ligita Meķe, režisors Ēriks Brītiņš. 1991.gada ieraksts.