Eduardo Skarpeti lugas "Skrandaiņi un augstmaņi" iestudējums Nacionālajā teātrī. Režisors Alfrēds Jaunušans. Lomās: Imants Adermanis, Maruta Feldmane, Uldis Norenbergs, Kārlis Sebris, Jānis Kaijaks, Jānis Kubilis, Velta Līne, Lāsma Kugrēna, Astrīda Kairiša, Uldis Dumpis un citi.

1980. gada izrādes translācijas ieraksts.1. un 2. daļa.