Edvarts Virza. Karalis Nameitis. Vēsturiska drāma dzejā. Dramatizējuma autors un režisors Kārlis Auškāps. Skaņu režisors Ungars Savickis. 2008. gada iestudējums. 1. daļa.

"Karalis Nameitis" ir viens no latviešu liroepikas augstākajiem sasniegumiem - poēma leģenda par 13. gadsimta Zemgales karali.

Piedalās: Kārlis Auškāps - Dziedonis,

Gints Grāvelis - Karalis Nameitis,

Ilze Ķuzule-Skrastiņa - Nauja, zemgaliete,

Jānis Paukštello - Rektes lielskungs, zemgalis,

Artūrs Bērziņš - Dobeles lielskungs, zemgalis,

Mārtiņš Vērdiņš - Dobeles lielskungs, zemgalis,

Lauris Dzelzītis, Aldis Siliņš, Lauris Subatnieks -  kareivji,

Olga Dreģe, Aija Dzērve, Indra Briķe - sievas,

Kaspars Pūce - latgalis, latvis,

Jānis Reinis - sēlis, latvis,

Miķelis Žideļūns - kūrs, latvis,

Artis Robežnieks - leišu sūtnis, leitis,

Pēteris Liepiņš - Leišu karalis, leitis,

Vita Vārpiņa - Biruta, lietuviete,

Āris Rozentāls - Mestrs, vācietis,

Juris Strenga - Lielmestrs, vācietis.

Piedalās folkloras kopas "Auri" un "Vilcenes".