Ernesta Tompsona luga " Pie Zelta ezera" Mildas Grīnfeldes tulkojumā. 1995. gada izrādes ieraksts Nacionālajā teātrī. Režisors Mihails Kublinskis. Darbojas: Alfrēds Jaunušans, Velta Līne, Ģirts Jakovļevs, Vizma Kvēpa, Juris Kaminskis un Toms Grēviņš. Izrādes ieraksts 3 daļās.

Sirmais profesors Normens Teijers kaujas ar uzmācīgām domām par vecuma tuvošanos, kā sevi saglabāt, kas paliks pēc viņa.