Fransuāzas Sagānas romāna " Nesaklātā gulta" fragmentu radiolasījums. Darbu latviski tulkojusi Inese Pētersone. Radiolasījumu veidojusi Liega Piešiņa. Piedalās aktieri Diāna Zande un Juris Hiršs. Režisore Antonija Apele. Ierakstīts 1996. gadā.