Fransuāzas Sagānas romāna "Bēdu brīdis" fragmentus lasa Jānis Kaijaks. Tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja. Režisore Irēna Cērmane. 1997.gada ieraksts.