Vakar nozīmīga jubileja apritēja rakstniecei Gundegai Repšei. Šovakar piedāvājam noklausīties Gundegas Repšes grāmatas " Brālis. Ojārs Vācietis" fragmentu kompozīciju. Režisore Antonija Apele. Kompozīciju veidojusi Līga Kokare. Lasa Zane Daudziņa. 2006.gada ieraksts.

Dzeja — tā ir kategorija, kurā Ojārs bija laimīgs. Viņš ar savu dzeju bija laimīgs. Man kā pozitīvistam gribētos redzēt viņu laimīgu, savā kvintesencē.

Ojārs bija ļoti bikls cilvēks. Ļoti nobijies no cilvēkiem. Viņš baidījās no bara, no liela pūļa. Cik man gadījās viņu izvest kaut kur laukā, viņš nekur nespēja ilgi uzturēties, viņš prasījās mājās.

Ojāram bija sava hierarhijas izjūta, talanta izjūta. Viņš bija ļoti ass un nesaudzīgs pret diletantismu.

Viņš bija stiprs cilvēks. Stiprs pret visu laikmetu. Varēja ar savu individualitāti pastāvēt, viņš pastāvēja ļoti stipri sevī. Tu paskaties uz viņu un redzi, ka tā ir jāpastāv. Bez kādas mācīšanās, viņš to parāda ar savu stāju, — tā Imants Ziedonis.

Autore ir studējusi O. Vācieša darbus un intervijas, saglabājušos kino ierakstus un citus vizuālos materiālus, intervējusi O. Vācieša sievu Ludmilu Azarovu un citus laikabiedrus.