Izrādes režisors Jūlijs Bebrišs. Radioieraksta režisors Ēriks Brītiņš. Lomās: Lidija Freimane, Juris Lejaskalns, Juris Pļaviņš, Baiba Nolendorfa, Māra Zemdega, Inta Tirole, Helēna Romānova, Astrīda Kairiša un Zigurds Neimanis. 1977. gada ieraksts 2 daļās.