Radioteātris turpina ieskatu humora un satīras vēsturē. 1980.gadu ieraksti. Vispirms Skaidrītes Kaldupes īsprozas darbi, kuru lasījumā piedalās Aina Jaunzeme, Leonīds Locenieks un Aivars Kalnarājs. 1984. gada ieraksts. Pēc tam humoreskas ar improvizāciju, kurās piedalās Voldemārs Šoriņš un Zigurds Neimanis. Ieraksts tapis 1988. gadā.