Īva Žamiaka luga "Hamilkara kungs" Nacionālā teātra iestudējumā. Režisors Mihails Kublinskis. Titullomā Jānis Kubilis. Citās lomās: Antra Liedskalniņa, Iveta Brauna, Haralds Topsis, Andis Kvēps un Irmgarde Mitrēvica. 1982.gada ieraksts. 3. daļa.

Šī ir bijusi viena no skatītāju visiemīļotākajām izrādēm. Režisors Mihails Kublinskis to iestudēja  divos atšķirīgos  sastāvos, bet abos – ar spožiem talantiem, galvenajās lomās bija vai nu Velta Līne un Kārlis Sebris  vai Antra Liedskalniņa un Jānis Kubilis.