Jāņa Klīdzēja stāsts. Lasa Pēteris Liepiņš, Ilga Hincenberga, Imants Adermanis un Andrejs Žagars. 1990. gada ieraksts.