Jāņa Klīdzēja stāsta "Kāpēc tu tik maz smejies?" dramatizējums. Piedalās : Vija Artmane, Anita Grūbe, Andrejs Žagars un Ivars Elerts. Stāstu dramatizējis Reinis Ādmīdiņš. Režisors Didzis Cauka. 1992. gada ieraksts.