Piedāvājam Rasmas Garnes lasījumā Jāņa Niedres publicistiskā romāna "Vai apsteigt laiku?" fragmentus. 1980.gada ieraksts.