Jona Druces luga "Doina" Nacionālā teātra iestudējumā. 3. daļa.

Režisors Sandri Jons Škurja. Darbu tulkojis Leons Briedis. Teicējs un radio ieraksta režisors Ēriks Brītiņš.

Lomās: Alfrēds Jaunušāns, Uldis Norenbergs, Lidija Freimane, Vaironis Jakāns, Zigurds Neimanis, Jānis Skanis, Gunta Virkava, Eleonora Dūda, Imants Adermanis un citi.

1981.gada ieraksts.