Jūnijā dzimušo dzejnieku dzeju par mīlestību lasa Rasma Garne un Ģirts Jakovļevs. Kompozīcijas autors Reinis Ādmīdiņš. 1992.gada ieraksts.